Lederskapets dilemma

The purpose of organizational and leadership development is to utilize collective and individual potential, and to uncover unfortunate attitudes and behaviors. In such processes it is important to understand the dilemmas associated with the leadership role.

Det menneskelige elementet i lederskapet kan noen ganger være vanskelig å få øye på, spesielt når man jobber med komplekse problemstillinger, eller lederen jobber for mye alene. Det kan forekomme «gap» mellom kommunikasjon og handling, og på den annen side dypere verdier og holdninger. Dette gjør at ledere og ledergrupper noen ganger jobber ut fra toppen av isfjellet eller gå på kompromiss med dypere verdier og integritet. I tillegg kan denne unnvikende atferden støttes opp av at omgivelsene ikke våger å konfrontere eller supplere lederen med viktig informasjon.

Read more